Open Mic 7_23

Koncerty
Prešov
-

21. 9. 2023 /štvrtok/ o 19:30

Open Mic, formát, na ktorom môžete predstaviť svoju pôvodnú tvorbu na naozajstnom pódiu, vo svetle reflektorov a pred zvedavým, no láskavým publikom, pokračuje aj v septembri. Dramaturgicky a moderátorsky už klasicky pod taktovkou Eda Klenu. 

Vstupenky

Odporúčané akcie