Kontexty mesta 2021

Koncerty
Prešov
-

Kontexty mesta - umelecké intervencie v Prešove
Umelecké realizácie vo vybraných mestských priestoroch (Kumšt, Krajské múzeum v Prešove, Kolmanova záhrada, Mestská Oáza), autorov Kataríny Bajkayovej, Michala Machciníka, Samuela Velebného, Martina Hrvola a ateliéru Zerozero, budú mať povahu miestne
špecifických vizuálnych komentárov k topografii a situáciám Prešova pod kurátorským vedením Petra Megyešiho.

Autori sa počas rezidenčného pobytu zamerali na priestorový, sociálny a historický kontext vybraných lokalít, ich potenciál a zmeny perspektívy zažitého vnímania.

++++++++++++++++++++
Michal Machciník: Kontakt so zabudnutým 
(Krajské múzeum v Prešove)
Impulzom k tvorbe objektu bol moment objavenia rozsekaných častí windsurfu v prímestskom lese. Inštalácia, pracujúca s kurióznym nálezom, tematizuje fenomén amatérskej výroby, typický najmä pre obdobie 70. a 80. rokov minulého storočia a spojený s nedostatkovým tovarom. Dielo dokumentuje schopnosť nadšencov svojpomocne vyrobiť takmer čokoľvek z čohokoľvek a veľké odhodlanie inovovať a skúmať.

Michal Machciník (1989) absolvent magisterského i doktorského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Zameriava na skúmanie sochárstva a priestorovej tvorby z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií, ako je obrat k objektu, objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Je preňho typický pohyb po nepreskúmaných terénoch a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a kategórií.

Katarína Bajkayová: The Sitting Place 
(Kumšt)
Priestorovú inštaláciu tvorí súbor troch keramických objektov. Objekty sú zároveň miestom na sedenie– usadenie sa. Stvárňujú útočisko, miesto stretávania sa. Sú možnosťou pre rozhovor, rozprávanie príbehov a vnútorný dialóg. Ich nepohodlnosť je odkazom na ľudskú vynaliezavosť v hľadaní vhodného miesta pre stretnutie z nedávneho obdobia. Tvarovo objekty vychádzajú zo skalných stien obmytých vodou a schovávajúcich sa v podzemí.

Katarína Bajkayová (1994) absolventka magisterského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde je v súčasnosti doktorandkou. Venuje sa predovšetkým tvorbe priestorových inštalácií. Využíva keramiku v kombinácii s inými materiálmi. Zaujíma sa najmä o témy intimity, bývania a časovosti, ktoré skúma najmä v kontextoch speleológie, balneológie, architektúry a literatúry.

Samuel Velebný: Mestosterón - pamätník mestských subkultúr
(Krajské múzeum v Prešove)

Čierne tričká sú univerzálnym nositeľom posolstiev najrôznejších mestských subkultúr - punkáčov, hooligans, metalistov, antifákov, mnohých ďalších. Heterogénne spoločenstvá spája podobná forma prezentácie odevom - čierne tričká. V pomyselnom dave obyvateľov mesta stoja takéto individuality pri sebe v autobuse, rade na hot dog, či staničnej hale. Ich pamätník - monumentálna textilná inštalácia - vytvára situáciu, keď je možné pozrieť si ich bok po boku. V kontexte prepájanie subkultúr inštalácia reaguje aj na priestor znovuobjavenej výstavnej siene v Krajskom múzeu, ktorá je univerzálnym lákadlom všetkých objavuchtivých Prešovčanov.

Samuel Velebný (1990) je absolventom magisterského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde je v súčasnosti doktorandom. Študoval i na Glasgow School of Art a Kunstuniversität Linz. Je multimediálnym umelcom, ktorý sa zaoberá interdisciplinárnym výskumom. Predmetom jeho záujmu sú procesy prenikajúce naprieč kultúrou, technológiou a prírodou.


 

Martin Hrvol: Objektológia
(Mestská Oáza)
Inštalácia sa zaoberá vytvorením nového sociálneho priestoru prostredníctvom osadenia objektu vo verejnej zóne. Cieľom je vytvoriť príležitosť pre situáciu, za ktorou sa obyvatelia môžu vracať a skúmať terén a priestor centra mesta. Hojdačka- bežný objekt bez politických, pietnych a iných východísk, z ktorého človek môže pozorovať priestor ako kozmos.

Martin Hrvol (1989) je absolventom magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa najmä tvorbe priestorových inštalácií, často pracuje s prírodnými materiálmi, tematizuje mýty a prácu s architektonickými formami. Je víťazom deviateho ročníka ceny EXIT 2019.

zerozero
KØLØ
(Kolmanova záhrada)
Inštalácia skladajúca sa zo štyridsiatichštyroch štvormetrových vertikál, prepojených horizontálnou štruktúrou formuje kruhový priestor s polomerom deväť metrov. Prázdny priestor s jasne definovaným, ale preniknuteľným obvodom, umiestnený na lúke Kolmanovej záhrady pozýva na svoju „okupáciu“ a pozorovanie. Stáva sa platformou pre programy a udalosti, ktorým dáva priestorový rámec. Jeho centralita výrazne predurčuje spôsob ich organizácie, nevylučuje však aj iný modus operandi. KØLØ je objektom, skulptúrou, rovnako „divadlom“, arénou, kde sa budú diať „veci“.

+++++++++++++++++++++++

PROGRAM:
17/9
17:00 Vernisáž (Krajské múzeum v Prešove) 
17:30 Komentovaná prehliadka s autormi
20:00 Dead Janitor (Kolmanová záhrada)

19/9 
17:00 O histórii Kolmanovej záhrady
Sprievodcovský výklad s historičkou Andreou Sivaničovou (Kolmanová záhrada)

20/9
9:00 - 13:00 Divadelné workshopy pre školy s hercami Divadla VIOLA (Kolmanová záhrada)

18-20/9 
Kumšt a Krajské múzeum v Prešove otvorené počas výkendu vo vymedzenom čase 17:00 - 21:00

Upozornenie: Inštalácia v záhrade umenia sa nachádza v areáli festivalu Hudba v meste len počas jeho trvania.

OFF-PROGRAM:
18/9
20:30 DRŤ
Mišo Kaščák ako generál ŠtB v novom hudobnom projekte Mira Tótha, v ktorom sa spojila špička slovenských a maďarských hudobníkov.
21:30 POKORA
https://www.facebook.com/events/759747634547852

19-20/9 
19:00 Prešovské národné divadlo: Dospelosť
https://www.facebook.com/events/827886127919251?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


Organizátor: Združenie Wave.
Partneri: Krajské múzeum Prešov, zerozero, Šušľavá mušľa

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Prešov

Vstupenky

Odporúčané akcie