Z police väznice

Iné akcie
Prešov
-

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu literárnej tvorby Z police väznice 25.9. 2022 o 16:00 do Mestskej galérie Caraffka. Spoznáte tvorbu poetky Ingrid Lukáčovej a prozaika Ľudovíta Petraška. Súčasťou podujatia bude aj hudobný vstup Jany Tomko Ferenčíkovej, recitácie z tvorby autorov a medzi čitateľov bude uvedená kniha Ľudovíta Petraška Skalná kráľovná, ktorú ilustrovala Anna Hausová.  

Ingrid Lukáčová je absolventkou vysokoškolského štúdia na FF UPJŠ v Prešove v odbore slovenský jazyk a filozofia. Literárne tvorí od 15-tich rokov a v súčasnosti je autorkou viacerých recenzií literárnych diel, zostavila zborník vlastnej literárnej tvorby prešovských autorov s názvom Ako soľ a vydala niekoľko zbierok poézie, napríklad Dotyky nehy, Deň celý láskavý, Blíženec a les...

Ľudovít Petraška absolvoval vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozera Šafárika v Košiciach a posledné štyri semestre v Rostocku.. Medzi jeho dielami nájdete Oheň v kameni – povesti, poviedky a pripoviedky z východu Slovenska, A svetlo bolo ako vo dne – Prešov na konci vojny, Zmarené nádeje – 21. august 1968 v Prešove.

Vstupenky

Odporúčané akcie