Tomáš Slovinský - Je astrofotografia reálna? - prednáška vo Wave

Iné akcie
Prešov
-

Ak by bola odpoveď veľmi jednoduchá, zrejme by sa k danej problematike nevzťahovala celá prednáška. Na to, aby sme si zodpovedali najčastejšie kladenú otázku, akú astrofotograf môže dostať, potrebujeme spoznať princípy fungovania fotoaparátu, preskúmať limity ľudského oka, či pozrieť sa na samotné spracovanie snímkov.

V tejto prednáške sa dozviete o elektromagnetickom žiarení, viditeľnom spektre, fyzike ľudského oka a snímača fotoaparátu.

Odpoveď, ktorá vás zrejme prekvapí sa bude zakladať nie len na fyzikálnych základov, no i na filozofickom vnímaní sveta.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vstupenky

Odporúčané akcie