Divadlo SkRAT: MONO / Fričová / Burgr / Chalmovský

Divadlá
Bardejov
-

Divadlo SkRAT: MONO /Fričová/ Burgr/ Chalmovský

Účinkujú Ľ. Burgr, M. Chalmovský, L. Fričová

Tri monodrámy -  O žene uzamknutej v stereotype rodinného života, človeku pripravujúcom sa na stretnutie s osobou, ktorá ho dlhodobo serie a tiež monodráma herca premýšľajúceho nad tým, kým je a čo by ešte mohol vo svojom živote dokázať.
Fričová, Burgr, Chalmovský tematizujú strach zo zlyhania, straty sebakontroly a následne sebaúcty.
Traumatizujúci „vzťah“ s osobou, ktorá je jednoducho „škodná“, frustrácia, v ktorej sa kumulujú nesplnené sny alebo fyzické i psychické potreby, sú pozadím pre ďalšie významy. 

Fričovú desí jej vlastná životná situácia, v ktorej je nútená potláčať svoje individuálne potreby, psychické i fyzické. Polemizuje nad zdrojom tejto nepohody a frustrácie a zdá sa, že zatiaľ žiaden z prostriedkov nie je účinný. Burgr v „zautomatizovanom“ každodennom rituáli: Príprava na stretnutie s „nepríjemnou“ osobou je precízne komentovaný proces. Burgr plánuje, analyzuje, vyhodnocuje situáciu i pocity – vlastné i „onej“ osoby. Pokúša sa o odstup, kontrolu nad emóciami, predvída v snahe nestratiť sebaovládanie. Chalmovského monológ mieri do minulosti. Fragmenty spomienok sú životopisom konfrontujúcim splnené a nesplnené sny a túžby. Kým chcel byť a kým všetkým bol.

Napriek úpornej snahe presvedčiť samého seba o naplnenom a zaujímavom živote, záverečná formulácia nevyznieva presvedčivo.
Bauman píše „takmer polovica toho, čo má zásadný význam pre ľudské šťastie, nemá žiadnu trhovú hodnotu a nedá sa to kúpiť v obchodoch“. Okrem toho vízia dobrého života stavia človeka pred určité voľby, „žiadna však nie je bez rizika a poistená proti nezdaru, či neskoršej ľútosti“. Napriek úsiliu o opak, „život sa žije v spoločnosti neistoty“.

Podujatie je súčasťou programu Forever Megashit Fest XVIII., ktorý sa koná 12.- 15.6.2024.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie