Divadlo Pôtoň: Terra Apathy

Divadlá
Bardejov
-

Inscenácia Terra Apathy čerpá z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy.

 

Tvorcovia inscenácie Terra Apathy nadväzujú projektom na dramaturgickú líniu dokumentárneho divadla v ktorej sa venujú zabudnutým alebo tabuizovaným témam. Medzi významné projekty tejto línie patria: Terra Granus (2008) – likvidácia obce Mochovce kvôli výstavbe jadrovej elektrárne, Tajomstvo domu Skuteckých (2009) – história vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, Nežná (2009) – dvadsiate výročie Nežnej revolúcie, Psota (2012) – chudoba na Slovensku. Inscenáciám v línii dokumentárneho divadla predchádza výskum v daných lokalitách a tvorcovia po zdrojových materiáloch pátrajú v dostupných archívnych materiáloch. Dôležitou súčasťou výskumu je aj oral history s pamätníkmi udalostí, ktorí tvorcom poskytujú cenné a intímne výpovede.

 

Námet: Michal Ditte

Libreto: Iveta Ditte Jurčová – Ela Lehotská

Dramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal Ditte

Hudba: Michal Paľko

Výtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová

Realizácia výtvarného konceptu: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková,

Pohybová spolupráca: Renáta Ptačin,

Réžia: Iveta Ditte Jurčová

 

https://poton.sk/

Vstupenky

Odporúčané akcie