Večer s Artforom: Ján Markoš

Diskusia
Prešov
-

So šachovým veľmajstrom J. Markošom budeme hovoriť o jeho bestselleri 
Sila rozumu v bláznivej dobe, kde na konkrétnych príkladoch poukazuje
na dôležitosť kritického myslenia v záplave konšpirácií, hoaxov a poloprávd.
*Podujatie sa uskutoční v novom priestore pod Wave~cnk, Doledole
Vstupenky

Odporúčané akcie