Literárny salón #4: Ľuboš Bendzák

Diskusia
Prešov
-

Ľuboš Bendzák (1966), básnik a prozaik. V jeho tvorbe literárna kritika vyzdvihuje predovšetkým zážitkovosť, autenticitu a literárnu presvedčivosť. Báseň v autorovom uchopení upozorňuje na cenu prežitého a premieňa prchavé životné momenty na existenciálny záznam, ktorý má niekedy nostalgické až skľučujúce pozadie. S Ľubom Bendzákom sa o tvorbe a živote budú rozprávať Valerij Kupka a Marián Milčák.
Vstupenky

Odporúčané akcie